Õppekava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS TEGEVUSVALDKONDADE KAUDU

 

Lasteaia „Lepatriinu“ õppekava järgi toimub laste õppe- ja kasvatustegevus seitsmes valdkonnas. Lapse arendamine ja kasvatamine toimub lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate koduloo teemade kaudu.

 

  • MINA JA KESKKOND = KODULUGU
  • KEEL JA KÕNE
  • MATEMAATIKA
  • KUNST
  • MUUSIKA
  • LIIKUMINE + UJUMINE
  • MÄNG

 

Tutvu rühmas lasteaia õppekavaga, ainekavaga ning aasta tegevuskavaga. Õppetöö toimub nädalateemade alusel, valdkondade vahel teemad lõimuvad.

 

2018oppekava3maiPNnr8

AINEkava2008vanuseline