Roheline lasteaed

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli ja lasteaia personal kuni lapsevanemateni välja.

Põlva Lõunakaare Lasteaed liitus programmiga mais 2023.

 

Meie keskkonnapõhimõtted:

 • Tunneme, hoiame ja väärtustame kodulähedast loodust ja keskkonda.
 • Toitume tervislikult. Eelistame kodumaist toitu, menüüs 20-50% mahetoit.
 • Peame lugu hoovilustist-õpime ja mängime aktiivselt õues. Mitmekesistame õueala tingimusi.
 • Kasutame säästvalt vett, energiat ja paberit.
 • Taaskasutame (kasutame asju korduvalt, väldime ühekordsete nõude kasutamist, meisterdame jääkmaterjalidest).
 • Sorteerime prügi (papp ja paber, biojäätmed, pakend, segaolme, patareid).
 • Osaleme keskkonnaalastes projektides.

 

 

Rohelise Kooli protokollid on leitavad siit!

 

Rohelise kooli teemad:

1. Elurikkus ja loodus

2. Kliimamuutused

3. Energia

4. Globaalne kodakondsus

5. Tervis ja heaolu

6. Meri ja rannik

7. Prügi

8. Kooliõu

9. Transport

10. Jäätmed

 

Põlva Lõunakaare Lasteaed teemad 2023/2024. õppeaastal:

 • Õueala
 • Elurikkus ja loodus
 • Energia

 

Meie energia säästmise põhimõtted:

 • kustutame alati tuled, kui ruumis kedagi pole;
 • lülitame arvutid tööpäeva lõpus välja;
 • elektriseadmed on välja lülitatud, kui me neid ei kasuta;
 • kasutame võimalikult palju loomulikku valgust;
 • meil on paigaldatud kellaga reguleeritav automaatne valgustus (õue valguslepatriinud) ja viivitusega valgustus koridorides;
 • toodame taastuvenergiat (katusele on paigaldatud päikesepaneelid).