Meile tähtis

Visioon

VANAST VAHVAST LEPATRIINUST SAAB TUULE TIIBADESSE IGA LAPS

Vana – esimene Põlvas, kolmas põlvkond Lepatriinu lapsi lasteaias, suure pedagoogilise kogemusega kaader

Vahva – omanäolisus tegelustes ja ühendavad traditsioonid

Tuul tiibades – sotsiaalne valmisolek kooliminekuks

Iga laps – individuaalsuse ja isikupära arvestamine

Missioon

TÄNAPÄEVANE, TURVALINE, VÄÄRTUSI JA TRADITSIOONE AUSTAV PÕLVA LEPATRIINU LASTEAED ON LAPSE ARENGU INDIVIDUAALSUST ARVESTAV, TERVISLIKKE ELUVIISE PROPAGEERIV PÄDEVA KAADRIGA KOOSTÖÖVALMIS ÕPPEASUTUS.

Väärtused

AVATUS – uuele, koostööle

RAHULOLU – suhted kollektiivis, igapäevane töö

MÄNGULISUS – õppetöö läbi mängu

AUSUS – aus iseenda ja teiste suhtes

SÕBRALIKKUS – märkamine, aitamine, hoolimine

TUNNUSTUS – saavutuste märkamine, eduelamuse andmine

UNIKAALSUS – omanäolisus

SALLIVUS – erinevustega arvestamine