Valgetriinud näitust külastamas

Valgetriinud näitust külastamas

Valgetriinud külastasid täna „Teatrinukkude võlumaailm” näitust kultuurikeskuses.

Lapsed avastasid teatrimaailma nukke liigutades ja teksti improviseerides. Tutvust tehti erinevate nukumängu võimalustega, marionett-, varju-, käpik-, pulga-, lauanukud.

Saadi ülevaade materjalidest, millest nukke valmistada ja laoti magnettahvlile dekoratsioone.

Jälle üks killuke silmaringi laekas juures.