Tänusõnad hoolekogule

Tänusõnad hoolekogule

Käes on uus õppeaastaring ja taaskord hoolekogu esindajate valimine.

Tänusõnad hoolekogu liikmetele (2021-2022 õa), kes on panustanud mõtete-ideede ning nende elluviimisega!

Põlva Lasteaed Lepatriinu tänab Sind – Anne Serv, Karin Rosenberg, Janika Raag, Evelyn Lume, Piret Valdmaa, Monika Riba, Sigrit Sarv, Kerstin Kütt, Tiia Tuvikene, Annika Härma, Maarika Künnerpä, Liisi Kukk, Moonika Mets, Inge Klade, Koit Nook.