Südamekuu

Südamekuu

Kõnni ja jooksukuu. Südamekuu

 

Südamekuu tegevustest võtsid osa meie lasteaia täiskasvanud ja lapsed. Plaanis oli igal päeval kõndida või joosta ringe lasteaia hoovis, staadionil või matkaradadel.   Iga rühm valis oma rühmale jõukohase liikumise.  Igapäevased jooksu- või kõnniringid said aprillikuu lõpuks kokku loetud ja tabelisse kantud.  Kõik meie tublid jooksulapsed said kaela medalid ja põske midagi magusat.

Liikumise õpetaja Silvi