Sisekoolitus – 12.10.2022

Sisekoolitus – 12.10.2022

Mõtted on ainsad, mis täielikult meile kuuluvad. Vaid meie ise saame neid muuta ja kontrollida. Optimeerides mõtteviisi, suudame keskenduda sooritusele, saavutame lihtsamalt eesmärke, oleme tervemad, säilitame rahu keerulistes situatsioonides, mõjume enesekindlamalt jne. Seega, optimeerides mõtteviisi, oleme edukamad igas valdkonnas. Kuidas teadlikult enda mõtteid kontrollida ja mõttemustreid muuta, räägime interaktiivsel koolitusel “MÕTTE JÕUD – optimeeritud mõtteviis””.

Käsitletavad teemad:

  • Neuroteadlased väidavad, et 95% meie elus on mõjutatud alateadvuse reaktsioonidest. Kuidas tuvastada, millest tegelikult mõtleme ja mis seda põhjustab?
  • Emotsioonid-suhtumised-tulemused. Kuidas teadlikult saame läbi suhtumiste mõjutada enda emotsionaalseid reaktsioone? Kuidas toime tulla ärevuse ja hirmuga? Praktilised võtted, kuidas hallata negatiivseid emotsioone.
  • Omandatud uskumused/arvamused, mis mõjutavad negatiivset nii enesehinnangut kui ka omavad otsest negatiivset mõju meie elule. Kuidas neid muuta?
  • Miks adekvaatne enesehinnang on oluline, kuidas see mõjutab meie otsuseid ning mida teha madala enesehinnangu puhul? Kuidas mõjuda enesekindlalt ja positiivselt?
  • “Flow state” ehk maksimaalse soorituse seisund. Mida näitavad teadusuuringud – mis flow`d toetab ja missugused tegurid selle saavutamist pärsivad? Fookus-energia-tulemus.

LEKTOR Ülli Kukumägi  on pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja, kes on õppinud nii psühholoogiat, NLP-d, sõltuvushäirete ravimetoodikaid, lahenduskeskset lühiteraapiat, hüpnoteraapiat, kehakeele dekodeerimist erinevate rahvusvaheliste ekspertide juures, s.h. Paul Ekman International Groupis. Omab pikaajalist avaliku esinemise praktikat konverentsidel, seminaridel, televisioonis. Ülli klientide hulka kuuluvad nii Eesti era- kui riigiettevõtted, s.h. haiglad, koolid, pangad, omavalitsused, Päästeamet, Töötukassa, jt. Vaata lektori kohta täpsemalt www.bodylanguageacademy.ee

xxxxxxxx

Tagasiside osalenult 34 tööpere liikmelt: huvitav, mõtlema kutsuv, järeldusi tegema õpetav = analüüsima, noh :), tõeline stand up woman!

Koolituspäev sujus ja osaleda sai tööpere täiskoosseisus, sest meil olid rühmades abiks lapsevanemad ja endised kolleegid. Aitäh teile.

Ja väga hubane saal koolituseks on Tercare OÜ. Korraks lasteaia töökeskkonnast välja – see aitab teemale keskendumisel. Aitäh Terje.