Lepatriinud said veega sõbraks.

Lepatriinud said veega sõbraks.

Õppeaastal 2022-2023 käisid Lepatriinu 46 5-6aastast last Põlva linna ujulas veega sõbraks saamas 17 korral. Eeldatavad oskused on vee peal püsimine, basseini põhjast asjade otsimine, veel lebamine rinnuli ja selili. Enamus lastest omandasid ujumise algoskused. Lapsed on õppinud ujulas käitumise reeglid ja teadmise, et veekogud ei ole müramise koht. Põlva lasteaia Lepatriinu liikumise ja ujumise õpetaja Silvi Kurg on laste ujumise algoskuste omandamisega igati rahul.