Lasteaedade suvine töökorraldus

Lasteaedade suvine töökorraldus

Polva-Vallavalitsuse-hallatavate-koolieelsete-lasteasutuste-tookorraldus-2023.-aasta-suveperioodil

Põlva Lasteaed Pihlapuu 3. juulist – 4. augustini

Põlva Lasteaed Mesimumm 7. augustist – 25. augustini

Valvelasteaias avatakse ja komplekteeritakse rühmad vastavalt lapsevanemate poolt õigeaegselt esitatud taotlustele. Taotluse vorm on kättesaadav kõikides lasteaedades ja Põlva valla kodulehel. Taotluse esitab lapsevanemPõlva Lasteaia Pihlapuu direktorile  direktor@pihlapuu.ee hiljemalt 15. mail 2023.