Hoovilust ja väärtuskasvatus.

Hoovilust ja väärtuskasvatus.

Talvised õuetegevused läbi väärtuskasvatuse lasteaias Lepatriinu. /artikkel Põlva Teatajas – veebruar 2022/

Lepatriinu lasteaia käesoleva õppeaasta tervisedenduse teema: hoovilust annab reipust ja rõõmu, kinnitab oma sõnumiga, et lasteaia ühistegevused on kolinud õue, ka talvel. Läbi mitmete ainevaldkondade, mida alushariduses käsitletakse, on toimunud erinevaid õuetegevusi juba alates sügisest, seda põhjusel, mida hetkeline olukord ühiskonnas meid tegema suunab. Lepatriinu lasteaia üheks missiooniks on väärtusi ja traditsioone austav ning tervislikke eluviise propageeriv keskkond, mille kujundajateks pedagoogiline kollektiiv. Lasteaed toetub õppe- ja kasvatustegevustes Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtetele, mis on sisse kirjutatud lasteaia õppekavasse: sõbralike ja sallivate suhete loomine ja hoidmine väärtuskasvatusega; lapse tervise hoidmine ja edendamine, liikumisvajaduse rahuldamine õuetegevustes; lasteaia traditsioonide väärtustamine. Väärtuspõhiseid ja traditsioonilisi sündmusi on lastele organiseeritud läbi teemapäevade õuekeskkonnas, pidades oluliseks võimalikult palju värskes õhus viibimist.

14.veebruaril tähistasid Lepatriinukad rahvusvahelist sõbrapäeva, kandes selle sündmusega edasi

Lepatriinu väärtusi – sõbralikkus ja sallivus. Õues sai kuulata 5-6a Kollatriinude esinemist sõbrateemaliste lauludega. Lapsed said osaleda laulumängus „Keerukuju” ja „Leia sõber”. Ühiselt loeti ette teemakohalisi luuletusi ja riputati hõbekuusele südameid, jagati kingitusi.

Sõbrapäevale eelnevalt toimusid õues spordimängud liikumisõpetaja eestvedamisel, teemaks 112

päev – päästeameti auto meeskond tegutseb. Tegevusteks riietumine, takistuste ületamine, vooliku lahti rullimine ja kustutamine, vooliku kinni kerimine. Lapsed said mängu käigus aru kui pingeline on päästja töö, peab olema kiire ja täpne. Kogu tegevus päädis sellega, et iga osalenu sai hea tulemuse eest omanimelise diplomi. Oranzitriinude eestvedamisel käis Lepatriinu hoovis külas ka politsei, lapsed said istuda politseiautos, vaadata politseikoera trikke, räägiti politsei tööst.

10.veebruaril tähistas Lepatriinu maja oma nooruslikku 52a sünnipäeva. Maja võib küll väljastpoolt väsinud välja näha, kuid seest oleme rõõmsad ja positiivsed, lisaks ka ilusad. Seda fakti, et „maja seest ilus on” nentis ka vallavanem, kes meie majas esimest kord külas oli. Pidu toimus mõistagi õues. Sel päeval sai Lepatriinu jagada oma väärtusi – tunnustus ja mängulisus. Tunnustust said maja töötajad, kel sel aastal täitus juubeliaasta, kingituseks medal ja soe käepigistus vallavanemalt. Need kellel täitus lasteaias juba 20nes aastakäik, said lisaks valla poolt ka kingituse. Lapsed elasid plaksutades rõõmsalt kaasa, võib-olla nii mõnigi neist sai aru, mida tähendab tunnustus. Mängulist väärtust andis edasi külalisena kutsutud tegelaskuju Pipi Pikksukk /Helin Vill/, kelle lugusid lapsed juba terve nädala vältel kuulnud olid ja kes nüüd kauaoodatult külla jõudis. Sportlikke ja võistlushimulisi õuetegevusi koos Pipiga jagus tükiks ajaks. Eriti rõõmustas lapsi peale tegevusi saadud kuldmedal ja maius, mida jagati kõikidele lasteaia lastele. Nüüd oli laste kord tunnustust saada tehtud töö eest. Lisaks sellele jagas Pipi lastele veel koduseid ülesandeid, kus sai kirjutada ja joonistada.

Kindlasti ei saa mainimata jätta ka meie selle aasta „avatus uuele” väärtusega õuetegevust – rahvusvahelist lumememmede päeva, mis sel aastal sai suurema hoo sisse lausa sündmuse näol. Kuna lund oli sel päeval vähevõitu, siis sai loominguliseks tööks kasutada lepatriinu väärtust – unikaalsus, kõikide rühmade poolt valminud lumememmed olid väga omanäolised ja erinevad, nii mõnigi neist polnud üldse lumest tehtud.

Läbitud teemapäevi lastega arutades on laste tagasiside tegevustele positiivne. Kuna lapsed on oma siiruses ausad siis võib kindel olla, et saadud tagasiside on avameelne ja aus. Saab vaid öelda, kui lapsed on rahul, siis on ka õpetajad rahul. Rahulolu iseendaga on suurim väärtus, mida eneses hoida ja edasi anda. Saidki kõik Lepatriinu väärtused üles loetletud, tähelepanelikum lugeja saab esitähtedest kokku meie kõige suurema väärtuse, mida endas kanname ja lastele edasi anname.

AVATUS

RAHULOLU

MÄNGULISUS

AUSUS

SÕBRALIKKUS

TUNNUSTUS

UNIKAALSUS

SALLIVUS

 

 

Karin Kopli

Õpetaja, Põlva Lasteaed Lepatriinu