Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek

Hoolekogu põhiliikmete koosolek toimub 05.01.2022, algusaeg 17.15, B-majas ruum 5-b.

Päevakord:

  1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
  2. Protokollija valimine
  3. Info ja küsimused