viis käepärast fraasi

MEIE OLEME LAPSEVANEMAD JA MEIE EESMÄRK ON KASVATADA ÜLES TUBLID LAPSED!

Lapsevanem on tavaliselt 20-30 aastat vanem kui laps, tal on 10…klassi rohkem haridust ning maalima asjades tohutult suuremad kogemused. Lapsevanemal on teatud arusaam sellest, milline peab olema perekonnaelu, kuidas laps peaks käituma ning millised on nii lapse kui perekonna pikemaajalised eesmärgid. Laps ei tunneta klaveritundide, muuseumide külastamise, tervisliku toidu ja liikumisharjumuste ……….. pikaajalist kasulikkust.

LAPSEVANEMAKS OLEMISE TÄHTIS OSA ON VAADATA MEIE LASTE EEST ETTEPOOLE.

 

VIIS KÄEPÄRAST FRAASI LAPSEVANEMATELE:

  • Ma vajan aega, et selle üle järele mõelda.
  • Kas sa oled seda mõtet emaga/isaga arutanud?
  • Vabanda, ma mõtlesin järele ja muutsin oma meelt.
  • Millisest Ei-osast sa täpselt aru ei saa, kas E-st või I-st?
  • Muidugi ma armastan sind, kuid mulle ei meeldi eriti, kui sa teed midagi sellesarnast.

Paul Kropp
Mina olen lapsevanem, sina ole laps
Odamees
1998