Vallavalitsuselt

Lapse toidupäeva maksumus lasteaias Lepatriinu 13.02.2013

Toidupäev maksab 1,15 eurot.

1.Hommikusöök – 0,34 senti
2.Lõunasöök – 0,58 senti
3.Õhtuoode – 0,23 senti

 

Põlva Vallavalitsus maksab toidupäeva maksumusest linna lapsele 0,45 senti ja linna lapse vanem maksab toidupäeva eest 0,70 senti. Põlva linnavolikogu määrus nr.6 18.01.2012 – kohatasu 1.märtsist 15€. Lapsevanemal on kohustus maksta kohatasu 12 kuud aastas, olenemata sellest, kas laps suvel viibib või ei viibi lasteaias. Vabastus kehtestatakse ainult asutuse kollektiivpuhkuse ajaks.