Vakantne töökoht – tervishoiutöötaja

Võtame tööle tervishoiutöötaja 1,0 ametikohaga alates 23.11.2015 (või kokkuleppel) tähtajatu töölepinguga.

6.novembriks 2015 esitada lasteaia direktori nimele  – /Piiri 7, Põlva 63308// lepatriinu@polva.ee/ dokumendid märgusõnaga “konkurss”:

1. CV

2. haridust tõendavate dokumentide koopiad

3. motivatsioonikiri

Tervishoiutöötaja töökirjeldus:

 • jälgib tervisekaitse nõuete täitmist lasteasutuses,
 • jälgib laste tervist, nõustab pedagooge ja vajadusel lapsevanemaid,
 • osutab vajadusel esmaabi,
 • viib läbi laste profülaktilised läbivaatused,
 • korraldab terviseedenduslikku tööd lasteaias
 • jälgib laste toitlustamist (menüü, kaloraaž, teemanädalad),
 • täidab töötervishoiu spetsialisti ülesandeid

Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus

Lasteaed pakub:

 • erialast eneseteostust,
 • huvitavat ja loomingulist tööd lastega,
 • sõbralikku kollektiivi,
 • enesetäiendamise võimalusi