väärtused

AVATUS

RAHULOLU

MÄNGULISUS

AUSUS

SÕBRALIKKUS

TUNNUSTUS

UNIKAALSUS

SALLIVUS