väärtused

AVATUS
RAHULOLU
MÄNGULISUS
AUSUS
SÕBRALIKKUS
TUNNUSTUS
UNIKAALSUS
SALLIVUS