Tulest targem

“Me oleme tulest targemad” – Tiina Jaanimägi, tervishoiutöötaja

Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada. Me kõik peaksime teadma, kuidas ära hoida ning kuidas käituda tulekahju korral. Laste tuleohutusalased teadmised peavad alguse saama juba koolieelses eas. Lapsed omandavad teadmisi kõige paremini läbi mängu ja 6. kuni 15. veebruarini mängisime rühmades “Aga Mina” väikelaste vigastuste ennetamise mängu. Lapsed said teada millest võib tulekahju alguse saada ja kuidas peab tulekahju korral käituma. Samuti teavad Lepatriinukad, millisele numbrile helistada hädaabi korral (112) ja oskavad selle ka kergelt suu (1), nina (1) ja silmade(2) abil meelde tuletada.

IMAG2570 IMAG2571 IMAG2573 IMAG2583 IMAG2585 IMAG2588 IMAG2617 IMAG2618 IMAG2619