Tulest targem – 12.12.18

Hädaabi number on mällu kinnistunud nii meil kui meie lastel -112. Tänasel, 12.12 päeval olid lasteaia koolieelikutele (40) õpetussõnu ja praktilisi oskusi tutvustamas Põlva Päästekomando Anvari meeskond.

Soovisime tulega ohutult ümberkäimise reegleid korrata just enne jõule.  Täname meie tuletõrjujaid – ülevaatlik õppetund tuleohutusest, praktilised näpunäited, vajalik kirjandus – töövihik koolieelikule ja muidugi päästeauto tutvustamine. SUUR TÄNU ja rahulikku jõuluaega.