töötajad

Kätlin Kaljas – direktor

Veera Kutser – õppealajuhataja

………………… – tervishoiutöötaja

Valdkonna spetsialistid:

Helve Kukk – logopeed,

Mare Nool – muusikaõpetaja

Silvi Kurg – liikumisõpetaja

Rühmades õpetajad:

Anne Lõiv

Mare Värton

Ave Mattus

Hippe Sadonski – lapsepuhkusel

Heldin Punga

Anne Vanahans

Karin Kalson-Repp

Svetlana Roht

Inge Klade

Helle Paatsi

Tähte Vares

Karin Kopli

Assistendid:

Ülle Meier

Hele Pille

Sirje Kepp

Õpetaja abid:
Lea Kolk
Margit Luik
Merike Sasi
Riina Ritslaid

Marilyn Kork

Karelin Liin – lapsepuhkusel

Liisika Ojasaar

Terje Glaaser

Köögis:

Silvi Saunanen

Reelika Jermotšenko
Valve Matt

Perenaine:

Tatjana Grigorjeva