Töökorraldus

Lugupeetud  vanemad!

Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik.

Eesti Vabariigis kehtestatud 25.03.2020 eriolukorrast  tulenevalt on antud soovitus püsida kodus ja vältida kontakte.  

Meie majas on avatud valverühm B-majas = 1 b – kullatriinude rühmaruumid.

NB!

  • Mistahes haigusnähtudega last ei lubata hoonesse.
  • Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.
  • Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
Kätlin Kaljas
Põlva Lasteaed Lepatriinu, direktor
mob 5332 8238

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LASTEAEDADE TÖÖKORRALDUS ERIOLUKORRA AJAL PÕLVA VALLAS  

23.03.20 LASTEAIA KOHATASUST VABASTAMINE

Põlva Vallavalitsus otsustas 23.03.2020 istungil, et esitab Põlva Vallavolikogu järgmisele istungile ettepaneku vabastada kõik munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad erandkorras kohatasu maksmisest eriolukorra väljakuulutamisest kuni 1. maini 2020.

Põlva Vallavalitsus

👉 Suhtuge olukorda tõsiselt!
👉 Vältige inimkontakte niipalju kui võimalik!
👉 Aitäh, et olete mõistvad, toetavad ja hoolivad!

❗️LISAJUHISED:

👉 Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.
👉 Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
👉 Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
👉 Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.

❗️Juhime tähelepanu, et soovitame tungivalt lapsi mitte hoida viia riskigruppi kuuluvatele inimestele ja vanavanematele.

Hoidkem tervist 💚 Janika Usin