tegevuskava

Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel. (Põlva Lasteaia “Lepatriinu” põhimäärus)

Lasteaia aasta tegevuskavaga ning samuti rühmade tegevuskavadega saab tutvuda lasteaias 🙂

Õppeaasta 2021/2022 eesmärgid : EESMÄRGID_2021_22_PN_lisa1