Suvine töökorraldus

Põlva Vallavalitsuse korraldus 11.03.2020 nr 2-3/117 näeb ette hallatavate koolieelsete lasteasutuste töökorralduse 2020. aasta suveperioodil järgmiselt:
Väljavõte korraldusest:

2. Määrata lasteasutuste personali puhkuseperioodil valvelasteaiaks:

2.1. Põlva Lasteaed Lepatriinu 29. juunist–24. juulini tööpäeviti kella 7.00–18.00;
2.2. Põlva Lasteaed Pihlapuu 27. juulist–7. augustini tööpäeviti kella 7.00–18.00;
2.3. Põlva Lasteaed Mesimumm 10. augustist–21. augustini tööpäeviti kella 7.00–18.00

Valvelasteaias koha saamiseks on vajalik esitada avaldus 15.maiks valvelasteaia direktorile.

Kätlin Kaljas
Põlva Lasteaed Lepatriinu, direktor