Suvine töökorraldus

Põlva valla lasteaedade suvine töökorraldus 14.03.2017

Polva Vallavalitsuse hallatavate koolieelse…

Suvise puhkusteperioodi asenduslasteaiaks on 2017. aastal lasteaed Lepatriinu.

Vallavalitsus otsustas sel suvel lasteaiad puhkusteks sulgeda järgmiselt:

Põlva Lasteaed Pihlapuu 3. juulist–20. augustini;

Põlva Lasteaed Lepatriinu 21. augustist–27. augustini;

Põlva Lasteaed Mesimumm 3. juulist–27. augustini.

Lasteaed Lepatriinu töötab 3. juulist–18. augustini tööpäeviti kella 7.00–18.00.

21. augustist–25. augustini on asenduslasteaiaks lasteaed Pihlapuu, mis töötab tööpäeviti kella 7.00–18.00.

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus, Teabespetsialist, 799 9494

TAOTLUS LASTEAIAKOHA SAAMISEKS VALVELASTEAIAS.

Avaldus suveryhma Lisa_2

AVALDUS PEAB OLEMA ESITATUD LASTEAIA DIREKTORILE 15.MAIKS 2017.

MESIMUMMI JA PIHLAPUU VANEMATE AVALDUSED ESITAVAD DIREKTORID LEPATRIINU DIREKTORILE 16.MAI 2017.