Sõber Karu külas lasteaed Lepatriinu Sinitriinude rühmal.

Sõber Karu külas lasteaed Lepatriinu Sinitriinude /2.sõim/ rühmal.

Eesti Lastekaise Liidu projekti „Kiusamisest vabaks!” programmi sümbol sirelililla Sõber Karu (maskott) külastas 4. oktoobril Sinitriinude rühma (2-aastased lapsed) pereõhtut Põlva Lasteaias Lepatriinu.

Sõber Karu on omamoodi õppevahend. „Hea kaaslase” (programmi nelja põhiväärtuse: sallivus, austus, hoolivus ja julgus) mõistete meeldetuletaja, lohutaja ja hääletoru. Karu abil on lastele kergem rääkida oma tunnetest ja kogemustest, arutada või mängida läbi võimalikke elulisi situatsioone ja teha kokkuleppeid grupis käitumiseks vastavates olukordades.

Sõber Karul oli igale lapsele kingitus – väike sõber karu. Saadud kingituse võis laps üheks korraks koju viia, jah just korraks, et koos perega valmistada karule riided selga. Siis toovad lapsed väikesed sõbrad lasteaed tagasi. Väikseid karukesi ootab rühmas karumaja, mille igast aknast vaatab vastu lapse pilt koos Sõber Karuga. Sellises majas hakkavad edaspidi olema laste oma karud.

Rühmal on ka veidi suurem karu, kes külastab kordamööda kõigi laste kodusid koos „Märkmikuga”, kuhu pere teeb koosveedetud ajast sissekande. „Karukoosolekul” kord nädalas loetakse need kirjutised lastele ette ja koos vaadatakse ka sinna juurde lisatud fotosid. Sõber Karu käib laste juures selleks, et toetada programmi väärtusi ka koduses keskkonnas.

Lapsed olid üllatunud ja vanemad elevil saabunud külalisest. Koos tehti  lastele tuntud salmi järgi massaaži. Massaažiprogramm on üks osa süstemaatilisest programmi tegevusest, millel on positiivsed kaasnähud lasterühmas. „Seda, keda puudutatakse, ei kiusata!”

Vanemad tegid kolmes grupis ka kaks koostööülesannet. Koos mõeldi välja ja pandi kirja neljast väärtusest tulenevad mõtted „Vanem kui eeskuju”.

Lastevanemate poolt lavastati üks käitumisolukord, mis võib lastegrupis toimuda. Nendeks olid järgmised olukorrad: kui üht last ei võeta mängu, kui on raskusi mänguasja jagamisel ja kui kedagi narritakse. Vanemad said hästi hakkama antud grupitöödega. Sel korral leidsid vanemad, et nad on hoolivad lapsevanemad kui hoolitsevad oma laste eest võimalikul parimal moel tagades lapsele eelkõige kõik eluks esmavajaliku. Lapsevanemad panustavad pere heaolu loomise jaoks oma aega. Lapsevanemad on sallivad mitte rääkides teistest halvustavalt ning samas aktsepteerides kõiki laps hoolimata nende erinevustest. Nad on austavad lapsevanemad käitudes teiste inimestega viisakalt, arvestavad teiste arvamustega ja laste soovidega. Lapsevanemad on ka julged. Julgedes välja öelda oma arvamust, astudes nõrgemate kaitseks välja ja seistes samas oma lapse õiguste ja heaolu eest.

Iga pere tutvustas end läbi mängulise tegevuse: laps võttis kotikesest pimesi ühe väikse mänguasja ning pere ütles mänguasjast lähtuvalt midagi head, kiitvat, oma lapse kohta, väärtustades oma kõige kallimat vara – last!

Kuna rühma enamus lapsi on juba eelmisest õppeaastast tuttavad Sõber Karuga, siis võeti ka maskotina külas käinud karu kiiresti omaks.

Sinitriinude õpetajad Heldin, Sirje, Liisika.

Pereõhtukülaline2S