Punatriinude esimesed sammud …

Punatriinude esimesed sammud lasteaiateel. Iga algus on lapsele raske, lasteaia algus on raske ka vanematele. Lasteaed toob endaga kaasa täiesti uue keskkonna ja uued inimesed. Iti ema kirjutab: „Lasteaiaga kohanemisel tuli kasuks eelnevalt lapse harjutamine lasteaia päevakavaga. Harjutamiseks varusin aega ja kannatust, et lapsel tekiks TURVATUNNE nii õpetajate kui teiste lastega.” Väikese Remi ema kirjutab: „Leian, et lapse võimalikult positiivse ja turvalise lasteaiatee kujunemise eest vastutavad täiskasvanud tema ümber. Oluline on, et pere ja lasteaed toetaks tasapisi lapse uue elukorraldusega harjumist. Minu jaoks on siinkohal olulised märksõnad KOOSTÖÖ ja USALDUS. Arvan, et tänu sellele saangi igal hommikul oma pesamuna viia lasteaeda teades, et ta on seal hoitud.” Turvatunde ja usalduse saavutamine on olulised, et pere ja lasteaed saaksid edaspidi teha koostööd lapse mina- ja maailmapildi kujundamisel. Algus oli raske ka meile õpetajatena. Täna, ilusal päikeselisel oktoobrikuu päeval saame öelda: „Vundament lasteaia aastateks on rajatud ja siit saab ainult edasi minna, uute oskuste – kogemuste poole.” I sõime õpetajad Anne, Mare ja Margit. 17.10.2019