positiivne minapilt

LAPSE POSITIIVSE MINAPILDI KUJUNDAMINE

Inimese minapilt kujuneb vastasmõjus teiste inimestega.

1. Anna lapsele teadmisi inimeste emotsioonidest.
2. Väljenda lapsele oma tundeid.
3. Räägi lapsega palju.
4. Lase lapsel joonistada abstraktseid mõisteid: hea, kuri, armas, rõõmus.
5. Kuula last.
6. Julgusta last teistega suhtlema.
7. Vajadusel abista last sõprade leidmisel.
8. Kiida ja julgusta last.

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNDAMISEST
*Me mõjutame lapse enesehinnangut mitmel erineval viisil. Iga meie sõna, näoilme, intonatsioon, tegu või vaikimine annab lapsele teada: “Oled selline”.
* Positiivne enesehinnang on see, mille poole laps püüdleb. See võimaldab talle psühholoogilise “ellujäämise”. Laps võitleb ja tegutseb pidevalt selle nimel.
*Laps vajab, et teda armastatakse, mõistetakse, tunnustatakse, austatakse.

OSKUSTE ÕPETAMINE LAPSELE
* vanem ütleb sõnades, kuidas mingi tegevus või käitumine võiks toimuda
* näitab lapsele seda tegevust ise ette
* palub lapsel sõnades korrata, mida ta nägi ja kuulis vanema jutus
* palub lapsel oma tegevust praktiliselt läbi teha
* vanem ütleb lapsele, kuidas lapse tegevus talle vaatlemisel tundus
* vanem kiidab last tegevuse hästi või uutmoodi sooritamise eest LAPSE KÄITUMISE ABISTAMINE
* Anna lapsele teada, mida tema käitumine teistes inimestes esile kutsub.
* Väldi lapse ülestimuleerimist.
* Füüsiline kontakt ja silmside lapsega.
* Enneta olukorda.
* Neutraalne aeg reageerimiseks.
* Luba lapsel üksinda jääda.
* Efektiivne karistamine, kiitmine ja planeeritud autasud.
* Soojus, mängulisus ja huumor suhetes.
* Leia aega lapsega koostegutsemiseks.
* Õpeta last oma käitumist jälgima ja endaga sisekõnet pidama.
* Õpeta aja planeerimist.
* Õpeta last oma mälu kontrollima.
* Õpeta konkreetseid igapäevaoskusi.
* Soodusta iseseisvust.
* Laps peab olema teadlik oma häiretest.
* Aita lapsel avastada tema loovus.

LAPSE KÄITUMISE KORRIGEERIMISE PÕHIREEGLID:
* OLE LIIDER
* KINDEL PÄEVAPLAAN
* SAMADE NÕUDMISTE JÄLGIMINE KODUS, LASTEAIAS JA KOOLIS
* KONKREETSELT JA ARUSAADAVALT SÕNASTATUD NÕUDMISED
* ANNA LAPSELE KONKREETSEID TÖÖJUHISEID
* PÜÜA TEKITADA KÄITUMISES VÄIKESEID MUUTUSI