Põrandarobot Bee-Bot seiklused Lepatriinus

Bee-Bot LEPATRIINUS2018 1

PÕRANDAROBOT BEE-BOT TEGEVUSED PÕLVA LASTEAIAS LEPATRIINU

Põlva lasteaed Lepatriinu on üks lasteaedadest, kes sai kevadel toimunud ProgeTiigri seadmete taotlusvoorust 2017 toetust. Taotlusrahade eest soetati lasteaeda kuus Bee-Bot programmeeritavat ja taaslaetavat Mesimummi robotit koos laadimisalusega ja erinevaid õppematte. Alates sügisest on seadmed lahti pakitud ja robotmesimummid nii planeeritud tegevustes kui vabamängus kasutatavad.

Sügisene (09.2017) artikkel Põlva Teatajast:

https://digileht.vorumaateataja.ee/arhiiv/polva-teataja-digiarhiiv/553-polva-teataja-september-2017

KODULOOMAD

Valdkond: Mina ja keskkond; Keel ja kõne; Matemaatika

Laste vanus: 5-6 aastased

Eesmärk:

 • Laps oskab nimetada koduloomi, teab nende elupaika.
 • Laps oskab kirjutada vaatluse teel etteantud sõnu, nimetab sõnas olevaid häälikuid.
 • Laps oskab määrata paremat ja vasakut poolt.
 • Lapsed kuulavad kirjanduspala „Elu maal”, tekib arutelu maal elavatest koduloomadest. Lapsed nimetavad koduloomi, loomanimede häälimine. Õppemati koostamine, värvipildi värvimine, loomanimede kirjutamine, piltide kleepimine matile. Kinnistav tegevus Bee-Bot mesimummiga. Laps nimetab kodulooma, häälib kokku nime, sõidab mesimummiga nimetatud looma juurde, loendades õppematil ruute, määrates paremat ja vasemat poolt.MESIMUMM ÕPETAB NUMBREIDValdkond: Matemaatika

  Laste vanus: 5 aastased

  Eesmärk:

  • Laps tunneb ära varemõpitud numbrid, oskab kirjutada numbreid 1-4.
  • Laps oskab loendada ja näitab näppudel arvu 1-4ni.
  • Numbriraamatu vaatlus, kuulamine „Kuidas tekkis numbririik”, töölehel esemete loendamine, numbrite kirjutamine. Õppemati koostamine koos lastega, värvipildil numbrite värvimine, piltide kleepimine matile. Kinnistava tegevusena laps nimetab numbrimatil oleva numbri, kuhu soovib mesimummiga sõita, näitab näppude peal õige arvu, loendab teekonda öeldud numbrini.

JÄNKU-JUSSI ÕPETAB TÄHTI

Valdkond: Keel ja kõne

Laste vanus: 5-6 aastased

Eesmärk:

 • Laps kuuleb sõnas häälikuid, tunneb ära ja nimetab üksikuid tähti.

Õppevideo „Eesti tähestik” vaatamine https://www.youtube.com/watch?v=34oHrdji3IE. Iga laps nimetab teistele tuttavaid tähti. Häälikumäng, millist häälikut kuuled sõnas. Kinnistava tegevusena väiksemas grupis Jänku-Jussi tähematil tähtede leidmine sõnas. Laps leiab ja nimetab tuttava tähe tähematil, loendab ruute ja seadistab põrandaroboti sõitma nimetatud tähe juures olevale pildile.

METSA SEENELE

Valdkond: Mina ja Keskkond; Matemaatika.

Laste vanus: 5-6 aastased

Eesmärk:

 • Laps teab ja nimetab tuttavaid söögi- ja mürgiseeni.
 • Laps loendab täringul olevaid täppe ja õppematil olevaid ruute.

Nukunäidend „Suur seen”. Seeneraamatu vaatlus, vestlusring – lähen metsa seenele, milliseid seeni tunnen. Uued seenenimed – sarvik, sirmik, murumuna. Kinnistav tegevus Bee-Bot mesimummiga – täringumäng Seenelkäik.

MÄNGIME POODI

Valdkond: Matemaatika; Kunst.

Laste vanus: 5-6 aastat

Eesmärk:

 • Laps tunneb ja kirjutab numbreid 1-5ni.
 • Laps oskab lugeda Bee-Bot põrandaroboti samme ja tunneb mõisteid parem, vasak, üleval, all.

Vaatame koos lastega õppevideot Jänku-Juss käib poes https://www.youtube.com/watch?v=f9x_UXGLSs0 . Vestluse arendamine poes käimisest koos ema, isaga. Lapsed tutvuvad eurosentidega. Iga laps meisterdab (joonistamine/lõikamine) endale mänguraha – sendid numbritega 1, 2, 3, 4, 5. Kinnistav tegevus Bee-Bot mesimummiga poemängu matil.

Pildil Hõbetriinude rühma lapsed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLATRIINUD VABATEGEVUSES

Valdkond: Matemaatika; Keel ja kõne (loovjutustamine)

Laste vanus: 6-7aastased lapsed

Eesmärk:

 • Laps oskab hinnata ise vahemaa pikkust.
 • Laste endi loodud legendide järgi liikumine ja silmaga kauguse hindamine.

Laps sõidab Bee-Botiga liiklusvaibal. Laps hakkas sõitma haiglast kiirabiga õnnetuskohale. Õnnetus oli toimunud bensiinijaamas. Sealt võeti peale haige ja kuna teine haigla oli lähemal, siis viidi haige sinna. Laps sõitis peale haige mahapanekut kiirabiautoga koduhaiglasse tagasi ja parkis auto garaaži. Lapsed tegutsevad vabategevuses iseseisvalt, ise lugusid välja mõeldes ja kaaslasele jutustades.

MESIMUMM TUTVUSTAB LEPATRIINULE NUMBREID

Valdkond: Matemaatika – Arv ja number „6“
Laste vanus: 5-6 aastat

Eesmärk:

 • Laps tunneb ära kaardil numbrimärgi
 • Laps leiab ja loendab silmade arvu lepatriinul
 • Laps oskab lugeda Bee-Bot roboti samme ja tunneb mõisteid parem, vasak, üleval, all.

Õpetaja loeb ette raamatust „Numbrisaar“ number kuue loo. Lapsed kuulavad ettelugemist, üks grupp asub täitma õpetaja abi juhendamisel töölehte. Laps võtab numbrikaardi ja nimetab antud arvu. Laps otsib matilt lepatriinu, kus on sama arv täppe, loendab ja programmeerib Bee-Boti sellele liikuma. Mängukord läheb järgmisele mängijale. Koos vaadatakse kas kõik lepatriinud said kõrvale täppide arvule vastava numbrikaardi. Toimub gruppide vahetus.

MESIMUMM ÕPIB KOOS MINUGA LUGEMA Häälik „K“ sõnas

Valdkond: Keel ja kõne; matemaatika.
Laste vanus: 5-6 aastat

Eesmärgid:

 • Laps häälib iseseisvalt 1-2 silbilisi sõnu.
 • Laps laob häälitud sõna tähekaartidega.
 • Laps oskab lugeda Bee-Bot roboti samme ja tunneb mõisteid parem, vasak, üleval, all.

Õpetaja tutvustab „K“ tähte, ümbrusest „K“ häälikuga algavaid sõnu. Laps võtab pildi ja häälib pildil oleva eseme. Laps programmeerib Bee-Boti liikuma sõnas esinevate häälikutele, saadud tähekaartidest laob sõna. Õpetaja abistab ja annab mängu käigus lastele vahetut tagasisidet tegevuse

Pildil Oranžitriinude rühma lapsed.