PILLIMAJA – avatud 19.05.2021

Õuesõppe tõhustamiseks saavad Lepatriinu lapsed nüüdsest tegutseda Pillimajas. Seal saab harjutada rütmi, otsida erinevaid helisid ja kõlasid, musitseerida koos sõpradega. Isetehtud muusikariistadel mängimine aitab kaasa käelisele ja vaimsele arengule, õpetab sotsiaalseid oskusi. Maja aitas ehitada meie töömees Tamar, õpetaja Anne joonistas majale sildi ja pillid leidis muusikaõpetaja Mare.