õppekava

Algul õpeta laps kuulama, siis võid talle õpetada kõike. (B.Franklin)

Lähemalt kaugemake, kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS TEGEVUSVALDKONDADE KAUDU

Lasteaia „Lepatriinu“ õppekava järgi toimub laste õppe- ja kasvatustegevus seitsmes valdkonnas. Lapse arendamine ja kasvatamine toimub lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate koduloo teemade kaudu.

  • MINA JA KESKKOND = KODULUGU
  • KEEL JA KÕNE
  • MATEMAATIKA
  • KUNST
  • MUUSIKA
  • LIIKUMINE + UJUMINE
  • MÄNG

Tutvu rühmas lasteaia õppekavaga, ainekavaga ning aasta tegevuskavaga. Õppetöö toimub nädalateemade alusel, valdkondade vahel teemad lõimuvad.

LASTEAED LEPATRIINU ÕPPEKAVA –