ÕPIN VANEMAKS

KALLISTA MIND

  • kallistus tugevdab lapse immuunsüsteemi
  • kallistus vähendab lapsel stressi
  • kallistus aitab kujundada positiivset ellusuhtumist
  • kallistus soodustab lapse eneseväärikustunde kujunemist
  • kallistus annab lapsele turvatunde
  • kallistus suurendab lapse vaimseid võimeid