Õpin prügi sorteerima …

Jäätmete sorteerimine kuulub järjest enam inimeste igapäevatoimingute hulka. Siiski leidub veel neidki, kes on prügi eraldi sorteerimisest teisel arvamusel. Oluline on tõsta teadlikkust antud teemal nii täiskasvanute kui varakult juba ka laste seas. 11. jaanuarist kuni 22. jaanuarini käis tervishoiutöötaja igas aiarühmas rääkimas lastele, kui oluline on anda oma panus puhtama elukeskkonna säilimisele. Arutlesime lastega, kas pudeli vette viskamine on tervisele hea või halb. Mis võib pudeliga vees juhtuda ja kuidas selline tegevus mõjutab erinevates veekogudes elavaid loomi. Lapsed teadsid väga hästi, et loomad võivad pudelitesse kinni jääda, samuti seda, et pudelitest tekkida võivad killud on elusolenditele ohtlikud. Öeldi ka, et suvel rannas ujumas käies võib inimene kogemata klaasikildude peale astuda, siis saab haiget ja võib verd hakata jooksma. Mängisime ka päriselt läbi, kuidas käib jäätmete sorteerimine. Selle käigus seletati lastele, millisesse prügikasti täpselt mingi asi panna tuleb. Sellega saadi väga hästi hakkama. Küsimusele, kuidas neil kodus jäätmeid sorteeritakse vastati enamasti, et kõik prügi pannakse ühte kotti ja viiakse välja. Mõni ütles ka, et neil kodus pannakse prügi eraldi prügikastidesse. /pildid galeriis/

Keili, tervishoiutöötaja