õpime-mängime

Arglikult ja üsna tasa,                          Mängust, laulust, kukerpallist,
mõnel nutuvõru suul,                             elutarkust kogub ta,
astub Lepatriinu majja                           mille abil ükskord ilmas
esmakordselt laps, kes uus.                      teab, mis kodu tähendab.
     Vaatab, uurib, otsib sõpru,                       Vanast vahvast Lepatriinust,
     tutvub olukorraga,                                tuule tiibadesse saab,
     endalegi märkamatult                              iga laps, kes astub majja
     lepatriinulaseks saab.                             Põlvas  Piiri tänavas.

õpetaja I. Klade

Laps tunneb ennast lasteaias kindlalt, kui tema päev algab kiirustamata, sõbralikult ja kallistusega:

  • Esmakordselt lasteaeda tulles andke lapsele aega kohanemiseks ja harjumiseks.
  • Rääkige lapsega lasteaia päevast. Tundke huvi lapse mängude, tegevuste ja sõprade vastu, kuulake tema rõõme ja -muresid, otsige koos lahendusi.
  • Usaldage õpetajat, arutage temaga oma lapse arengut ja käitumist.
  • Õpetage lapsele iseennast teenindama (riietuma, sööma, pärast potil käimist end puhastama, enda järelt koristama jne.)
  • Olles ise positiivse suhtumisega lasteaeda ning töötajatesse, on lapsel hea ja  turvaline olla.

Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe- kasvatustegevus.

Lasteaed on avatud 7.00 – 18.00

VANAST VAHVAST LEPATRIINUST SAAB TUULE TIIBADESSE  IGA LAPS!