mina olen 7 aastane

Sotsiaalne areng

 

Pean suutma:

 

 mõista korraldust grupile

 

 täita järjepidevalt mulle antud tööülesannet

 

 jagada kaaslastega asju, olla tähelepanelik ja abivalmis

 

 avaldada ja põhjendada oma arvamust

 

 märgata ja arvestada kaaslaste tundeid

 

 mängus kaotada

 

 anda enda tegevusele õiglane hinnang

 

Saad mind aidata kui:

 

 mängid minuga lauamänge ning õpetad mind ennast väljendama kaotuse korral

 

 nõuad minult minu kohustuste täitmist

 

 ainult karistamise asemel arutled minuga minu tehtud vigade üle

 

 õpetad mind välja elama oma emotsioone

 

 kuulad minu mõtteid, arusaamu, muljeid

 

 arutled minuga koos minu tegevuste üle – mis oli hästi, mis halvast, mida pean suutma teha, mida mitte

 

Füüsiline areng (motoorika)

 

Seitsmeaastasel lapsel on soov mõelda ja lahendada ülesandeid, mis ei ole seotud mänguga. Lapsel on soov õppida, omandada uusi teadmisi, täita täiskasvanud juhendaja nõudmisi. Seega toimuvad suured muutused lapse motiveerituses: oluliseks motiiviks saab eakaaslaste positiivne hinnang ja sümpaatia. Selles vanuses peab laps suutma anda enda tegevusele hinnang: lapse oskusest end õigesti hinnata sõltub oluliselt õpiedu. Ainult siis oskab ta seada endale jõukohaseid eesmärke ja tegevusi.

 

Ammust ajast tuntud on see, et seitsmeaastasel peaksid olema hakanud vahetuma piimahambad. Sama tuntud tõde on ka see, et laps peab ulatuma sõrmedega üle pea kõrva puudutada. Lapsel peab olema ka hea tasakaal ja koordinatsioon: kindlad ja täpsed liigutused. Selles vanuses laps peab olema püsiv ja stabiilne.

 

Oluline on ka peenmotoorika – lapsel on pidanud olema võimalusi voolimiseks, joonistamiseks, legodega mängimiseks. Siis on lapse tervis valmis koolipingele vastu pidama.

 

Pean suutma:

 

 lõigata täpselt joont mööda

 

 rebida paberist välja kujundeid

 

 voltida paberist näidise järgi

 

 võtmega ust avada ja sulgeda

 

 lõnga kerasse kerida

 

 haamriga naela pihta lüüa

 

 osata silma teha: ühe silma kinni panna, teist sulgemata

 

Saad mind aidata kui:

 

 võimaldad mul palju õues joosta ja mängida

 

 võimaldad mul arendada oma käte koostööd: kerida lõnga, rebida ja lõigata, kartulit koorida jmt

 

 võimaldad mulle kodus oma nurga esemetega, kus saan kirjutada, lugeda, värvida, voolida ja aitad ning juhendad mind

 

 

 

Vaimne areng

 

Seitsmeaastane laps peab suutma kuulata ja kuulda, vaadata ja näha. See eeldab tähelepanu keskendamist ja vaatlusoskust. Laps peab suutma keskendunult tegutseda vähemalt kümme minutit. Laps peab suutma pähe õppida ja ette kanda kahe salmi pikkust luuletust. Laps peab suutma näha ümbritseva maailma sarnasusi, erinevusi ja seoseid. Ta peab suutma arutleda ning ennast sõnaliselt seotult ja arusaadavalt väljendada.

 

Pean oskama:

 

 loendada kahekümneni

 

 liita ja lahutada viie piires

 

 orienteeruda ajas: nädalapäevad, kuud, aasta, aastaajad

 

 nimetada järgarve: esimene, teine jne

 

 öelda kellaaega täistundidel

 

 mõõta, teadma mõõtühikuid

 

 nimetada mõningaid kirjatähti

 

 kokku lugeda sõna ja saama aru selle tähendusest

 

 öelda oma aadressi ja telefoni numbri

 

 JA TAHAN MINNA KOOLI

 

Saad mind aidata kui:

 

 õpetad mind arvutama ja võimaldad mul seda oskust kasutada: näiteks poes

 

 harjutad minuga lugemist, kusjuures arvestad, et mina suudan kaasa teha korraga 6-7 minutit

 

 võimaldad mul kasutada minu teadmisi (ütle kella, telefoni numbrit jne), et ma mõistaksin kui olulised need on

 

 TOETAD NING ARMASTAD MIND