mina olen 6 aastane

Sotsiaalne areng

 

Pean suutma:

 

 mängureeglitest kinni pidada

 

 seletada teistele reegleid

 

 mõista korraldusi

 

 täita antud tööülesandeid järjepidevalt

 

 kuulata ja arvestada kriitikat

 

 valitseda oma emotsioone

 

 käituda vastavalt ühiselu reeglitele

 

 julgelt esineda

 

Saad mind aidata kui:

 

 mängid minuga lauamänge

 

 annad mulle igapäevastes kodustes toimetustes selgeid korraldusi

 

 nõuad minult minu kohustuste täitmist

 

 ainult karistamise asemel arutled minuga minu tehtud vigade üle

 

 õpetad mind välja elama oma emotsioone

 

 kuulad minu mõtteid, arusaamu, muljeid

 

Füüsiline areng (motoorika)

 

Selles vanuses lapse käitumine on üldjuhul teadvustatud – ta võib oma käitumist selgitada. Lapsele on väga oluline kiitus ja täiskasvanu eeskuju. Oluline on lapsel viibida eakaaslaste seltskonnas, see annab talle võimaluse leida oma koht maailmas. Laps võrdleb end, oma toiminguid eakaaslastega. Koolieelse perioodi lõpul omandab laps oskuse täita keerukaid korraldusi ja keskenduda pikemaajaliselt eesmärgi täitmisele.

 

Selles vanuses laps peab huvi tundma oma tulemuste vastu, kuid võitu ei tohi üle tähtsustada.

 

Eriti oluline on füüsilises arengus selles vanuses peenmotoorika areng (sõrmede töö) – see on ilusa käekirja alus. Oluline on ka mõlema käe koostöö. Seepärast tuleks leida tegevusi, mille täitmiseks on vaja kasutada mõlema käe sõrmede tööd: puust esemete vestmine noaga, kartuli koorimine jmt.

 

Pean suutma:

 

 sooritada täpsusviskeid hästi

 

 hüpata hüppenööriga

 

 ühel jalal hüpates pöörata

 

 ronida redelil vahelduva sammuga

 

 sõita kaherattalise rattaga

 

 palmikut punuda

 

Saad mind aidata kui:

 

 lubad mul ronida, hüpata, joosta, jalgrattaga sõita – teha kõike seda, mis määrib ja lõhub riideid

 

 lubad mul terava noaga puust esemeid vesta

 

 lubad mul kääridega lõigata

 

 võimaldad mulle kodus oma nurga esemetega, kus saan kirjutada, lugeda, värvida, voolida ja aitad ning juhendad mind

 

Vaimne areng

 

 

 

Iga laps peab oma koolieelse arengu ning ka õppimise tulemusel midagi teadma ja oskama, kuid kõik need teadmised peab ta omandama vanemate suunamisel ja iseenda soovil, oma loomulikust uudishimust, huvist maailma asjade ja nähtuste vastu.

 

Pean oskama:

 

 loendada kümneni ja ka tagasi

 

 orienteeruda ruumis: vasak-parem, keskel-ääres, üleval-all, nurgas

 

 nimetada aastaaegu ja nende järjekorda

 

 ära tunda ruumilisi kujundeid: kera, kuup

 

 öelda oma sünnipäeva

 

 koostada mõistatusi

 

 ümber jutustada täpselt mõne jutu või telesaate

 

 nimetada häälikute järjekorda sõnas

 

 ära tunda pikka ja lühikest häälikut

 

Saad mind aidata kui:

 

 vastad väsimatult kõikidele minu küsimustele

 

 loed mulle unejuttu või muinasjutte

 

 arutled ja jutustad minuga vaadatud multikatest ja lastesaadetest

 

 harjutad minuga häälikute kuulamist ja kuulmist