mida teeme

MIDA TEEME TÄPIKE`se KOOLIS ?

  • Beebikooli päev on kolmapäev. Õpetaja Mare Nool ootab lapsi muusikatundi koos ema-isa või hoidjaga. Tunnis kuulame muusikat, mängime rütmipille, liigume, laulame – eelkõige naudime koostegemise rõõmu.
  • Tunnis kasutatud mängud, laulud, muusikapalad, rütmisalmid ja pillilood sisaldavad endas väikseid ”nippe”, mis märkamatult toetavad lapse arengut. Läbi muusikalise tegevuse arendame koos tähelepanuvõimet, püsivust, iseseisvust, enesetunnetust.
  • Laul teeb rõõmsaks meele, aitab kaasa kõneoskuse, sõnavara ja mälu arendamisel. Ei ole oluline, milline lauluoskus emal-isal parasjagu on – olulisism on ISE laulust ja muusikast rõõmu tundmine. Kõige kallim on lapsele OMA emme-issi hääl!
  • Ei maksa heituda kui laps ei tunne kohe huvi tunnis tehtava vastu või soovib tegevust eemalt jälgida. Siin aitab rahu ja rõõmus meel. Kui täiskasvanu ise suhtub positiivselt ja õhutab last tegutsemisele, siis peagi liitub ka väike tegelane rühma tööga
  • Vahva on kui muusikatunni mänge saab jätkata ka kodus. Ei olegi oluline, kas lauldud viisijupp täpselt meelde jäi, piisab paarist laulust või rütmisalmist, mis ema poolt laulduna tekitavad lapses turvatunde ja mõjuvad rahustavalt.
  • Pärast muusikatundi pakub beebikool võimalust veeta aega mängutoas. Seal saavad lapsed eakaaslastega rühmas olemist ja tegutsemist õppida ning vanemad omavahel muljeid-kogemusi vahetada, ehk sõprustki luua.
  • Beebikoolis tähistame lapse sünnipäeva. Sel tähtsal päeval saab laps ”Täpikese” poolt väikese kingituse, sünnipäevalapse emme võib soovi korral teisi kostitada.

 Jõulude ajal ootame jõuluvana ja kevadel lõpetame hooaja ühise lõpupeoga.