Meeldetuletus – koht valvelasteaias

Saatja: Aigi Tiks <aigi.tiks@polva.ee>
Kuupäev: 27. aprill 2017 16:21

Koha kasutamine suvel valvelasteaias.
Lasteaeda vastuvõtmise kord ütleb:
Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse valvelasteaia direktorile hiljemalt 15. mail.
Kui nad soovivad valvelasteaias kohta kasutada siis on vajalik esitada taotlus ja toimetada see isiklikult Lepatriinu lasteaeda.
Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehel.
Pihlapuu ja Mesimumm ei võta ise neid taotlusi vastu, suunake vanemad Lepatriinusse. 

Uudistes 15.märtsil info vanematele:

Põlva valla lasteaedade suvine töökorraldus 14.03.2017

Polva Vallavalitsuse hallatavate koolieelse…

Suvise puhkuste perioodi asenduslasteaiaks on 2017. aastal lasteaed Lepatriinu.

Vallavalitsus otsustas sel suvel lasteaiad puhkusteks sulgeda järgmiselt:

Põlva Lasteaed Pihlapuu 3. juulist–20. augustini;

Põlva Lasteaed Lepatriinu 21. augustist–27. augustini;

Põlva Lasteaed Mesimumm 3. juulist–27. augustini.

Lasteaed Lepatriinu töötab 3. juulist–18. augustini tööpäeviti kella 7.00–18.00.

21. augustist–25. augustini on asenduslasteaiaks lasteaed Pihlapuu, mis töötab tööpäeviti kella 7.00–18.00.

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus, Teabespetsialist, 799 9494

TAOTLUS LASTEAIAKOHA SAAMISEKS VALVELASTEAIAS.

Avaldus suveryhma Lisa_2

AVALDUS PEAB OLEMA ESITATUD LASTEAIA DIREKTORILE 15.MAIKS 2017.