logopeed

Lasteaias tegeleb laste kõnearendusega logopeed, kes uurib kord aastas  kõikide 3-7-aastaste laste kõne arengut. 

Septembris toimub kõnediagnooside täpsustamine, kõneravi nimekirjade koostamine ja kõneravieesmärkide püstitamine.

Laps vajab logopeedi abi kui, vaata :  

Logopeedilist abi saavad 3-7 aastased lapsed, kellel ilmneb hääldusdefekte või muid kõneprobleeme.
 
Kõneravi on tulemuslik siis kui seda tehakse järjepidevalt ja koostöös koduga. 
Logopeed Helve Kuke koostatud kõnearenduslikke mänge leiad tema loodud  
koduleheküljelt          
Lastevanemate logopeediline nõustamine ja konsultatsioonid toimuvad eelneval kokkuleppel.
Mõelge oma lapse kõnele – Ilus ja selge kõne on investeering tulevikku  ja selle kujundamisega tuleb varakult alustada.
Kontakt: