logopeed

Täna lasteaias logopeedi koht vakantne.

Lasteaia logopeed tegeleb laste kõnearendusega, uurib kord aastas  kõikide 3-7-aastaste laste kõne arengut. 

Septembris toimub kõnediagnooside täpsustamine, kõneravi nimekirjade koostamine ja kõneravieesmärkide püstitamine.

Laps vajab logopeedi abi kui, vaata :  

Logopeedilist abi saavad 3-7 aastased lapsed, kellel ilmneb hääldusdefekte või muid kõneprobleeme.
 
Kõneravi on tulemuslik siis kui seda tehakse järjepidevalt ja koostöös koduga. 
Logopeed Helve Kuke  (03.02.1959 – 22.06.2021) koostatud kõnearenduslikke mänge leiad tema loodud  
koduleheküljelt          
Lastevanemate logopeediline nõustamine ja konsultatsioonid toimuvad eelneval kokkuleppel.
Mõelge oma lapse kõnele – Ilus ja selge kõne on investeering tulevikku  ja selle kujundamisega tuleb varakult alustada.
Kontakt: