Lepatriinust võõra pilguga

Neljapäev, 2.november oli meie maja sagimist täis – kuues rühmas olid vaatluspraktikal lapsehoidja koolituse 11 õpilast. Tagasiside personali ja laste tegevuste-töö-käitumise kohta oli positiivne. Eriti kiideti kollektiivis ja ka lasterühmades toimivat koostööd, ühtsust, sõbralikkust, kokkulepete ja reeglite järgimist, üksteise ja/või abivajaduse märkamist.

Praktikal viibinud ja tagasiside märksõnad:

IMG_1199 IMG_1204