Lasteaiakoht valvelasteaias

Lugupeetud lapsevanem!

Põlva Vallavalitsuse 30.03.2016.a. korraldus nr 2-/180 “Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra rakendamiseks vajalike dokumendivormide kinnitamine” –

Lapsevanem, kes soovib oma lapsele lasteaiakohta valvelasteaias suvel 2016 PEAB esitama taotluse lasteaia direktorile HILJEMALT 15.maiks 2016. Avalduse blankett Põlva valla kodulehel:

•Taotlus lasteaiakoha saamiseks valvelasteaias

Hilisemalt esitatud avaldusi ei arvestata.