koostöö

5. Koostöö
5.1. Lapsevanem juhindub lasteaia päevakavast ja kodukorrast.5.2. Nõu ja abi saamiseks saab pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, juhtkonna või rühmast           valitud hoolekogu esindaja poole.5.3. Küsimuste ja ettepanekute korral saab pöörduda rühma õpetaja või juhtkonna poole.