kui laps läheb 1.september 2020 kooli, …

Taotluse vorm lapsele elukohajärgse kooli määramiseks on kättesaadav Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/blanketid ja vallavalitsuse kantseleis. Taotlus tuleb esitada kõikidel vanematel, kelle lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse 1. veebruariks 2020. Elukohajärgse kooli määramise otsus avalikustatakse Põlva valla veebilehel www.polva.ee hiljemalt 1. märtsil 2020. Otsusest teavitatakse vanemaid taotluses märgitud kontaktidel. Aigi Tiks haridus- ja kultuuriosakonna juhataja aigi.tiks@polva.ee 799 9490