Koolitus hoolekogu liikmele …

NB!
Neljapäeval, 5.novembril algusega 16.30 ootame hoolekogu liikmeid ja vanemaid, kes on huvitatud hoolekogu töökorrast, KOOLITUSELE “Hoolekogu esindaja roll, tema võimalused ja ülesanded haridusasutuses” lasteaia saalis. Lektoriks Ene Tigas.