Kodukord

Lasteaed on avatud 11 tundi – 7.00 – 18.00

Kodukord paremal lehepoolel linkidena – teemade kaupa.

PÄEVAKAVAD Kinnitatud pedagoogilise nõukogul 21.10.2010

SÕIMERÜHMAD + 3.AASTASTE AIARÜHMAD

07.00 – 08.20 Laste saabumine lasteaeda. Hommikune vaba tegelus.
08.20 – 09.00 Valmistumine hommikusöögiks. Hommikusöök.

09.00 – 10.00 Hommikuring, planeeritud tegelused ja mäng.
10.00 – 11.30 Ettevalmistused õue minekuks. Tegelused ja mängud õues.
11.30 – 12.00 Tuppa tulek. Ettevalmistused lõunasöögiks.
12.00 –13.00 Lõunasöök. Ettevalmistused lõunaseks puhkuseks.
13.00 – 15.00 Lõunane uni.
15.00 – 16.00 Individuaalsed tegelused ja vaba mäng.
16.00 – 16.15 Õhtuoode.
16.15 – 18.00 Individuaalsed, planeeritud tegevused, vaba mäng. Laste kojuminek.

AIARÜHM

07.00 – 08.20 Laste saabumine lasteaeda. Hommikune vaba tegelus.
08.20 – 09.00 Valmistumine hommikusöögiks. Hommikusöök.
09.00 – 10.30 Hommikuring. Planeeritud tegelused ja mäng.

10.30 – 12.30 Ettevalmistused õue minekuks. Tegelused ja mängud õues.
12.00 – 12.30 Tuppa tulek. Ettevalmistused lõunasöögiks.
12.30 – 13.00 Lõunasöök. Ettevalmistused lõunaseks puhkuseks.
13.15 – 15.00 Lõunane rahulik puhkeaeg/ lõunauinak.
15.00 – 16.00 Individuaalsed, planeeritud tegelused ja vaba mäng. Ettevalmistus õhtuooteks.
16.00 – 16.30 Õhtuoode.
16.30 – 18.00 Individuaalsed, planeeritud tegevused, vaba mäng. Laste kojuminek.

  • Laps tunneb ennast lasteaias kindlalt, kui tema päev algab kiirustamata, sõbralikult ja kallistusega.
  • Esmakordselt lasteaeda tulles andke lapsele aega kohanemiseks ja harjumiseks. Rääkige lapsega lasteaia päevast.
  • Tundke huvi lapse mängude, tegevuste ja sõprade vastu, kuulake tema rõõme ja -muresid, otsige koos lahendusi.
  • Usaldage õpetajat, arutage temaga oma lapse arengut ja käitumist.
  • Õpetage lapsele iseennast teenindama (riietuma, sööma, pärast potil käimist end puhastama, enda järelt koristama jne.)

Olles ise positiivse suhtumisega lasteaeda ning töötajatesse, on lapsel hea ja turvaline olla. Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe- kasvatustegevus.

Põlva Lasteaed Lepatriinu, kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt 03.04.2019, protokoll nr 4.

VANAST VAHVAST LEPATRIINUST SAAB TUULE TIIBADESSE IGA LAPS