Info mai kuu tööst

Head vanemad!
Põlva Vallavolikogu otsusega on vanemad vabastatud kohatasu maksmisest alates 16.märts 2020 kuni Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra lõpetamiseni.
Teadaolevalt on hetkel eriolukorda pikendatud 17.maini.
*Lasteaias on avatud valverühm neile, kellel  äärmine vajadus.
Lapse lasteaia kohavajadusest on oluline  eelnevalt ette teavitada, et saame tagada vajalikud tingimused töö organiseerimiseks.

*  Kooliminevate laste vanemad saavad koolivalmiduskaardid kätte hiljemalt 18.mai, fotod ja tervisetõendid saab kooli esitada hiljem.

*  Uuel nädalal, so ilmselt 05.05, saadame vanematele välja küsitlused, et selgitada välja juunis lasteaiakohta vajavate laste arv ja samuti  avaldused valvelasteaiakoha taotluseks.