Helde puuraiuja – 15.11.18

1b kullatriinud mängisid täna lepatriinukatele Eesti rahva muinasjutu “Helde puuraiuja”, üles märgitud Fr.R.Kreutzwaldil. Helde puuraiuja tekst

Lapsed tublid, tekstid peas, laulud kõlasid. Õpetajatel uhke tunne – ilus lavastus. Filmgi olemas. Ja õhtul saab veel lapsevanem ka osa teatriõhtust. Kiitus Mare, Anne, Margit ja muusik Mare.