HARIDUSMINISTER VASTAB |- 22.04.2020

Lasteaiad

Kas lasteaedadele tulevad ka soovitused laste arvu kohta rühmas? Seni käib lapsi väga vähe, aga ilmselt on soovijaid rohkem, kui juba koolid osaliselt avatakse.

Arvulise piirangu seadmine lasteaias ei ole plaanis. Kui see on vähegi võimalik, kutsume lapsevanemaid ka maikuus jätma lapsed koju. Terviseamet on saatnud lasteaedadele juhendi, mida tuleb järgida laste ja lasteaiatöötajate tervise kaitseks. Selles antakse täpsed juhised kõikide meetmete kohta, mida tuleb lasteaias rakendada. Terviseameti eesti- ja venekeelsed juhendid leiate vastavalt veebilehelt.

Kuidas tagatakse riskirühmadesse kuuluvate lasteaiatöötajate turvalisus?

Kõrgendatud riskiga – olgu selleks vanus, kroonilised haigused või muu – töötajate töö korraldamisel tuleb arvestada terviseameti soovitustega. Lasteaedade varustamine isikukaitsevahenditega käib kohaliku omavalitsuse kaudu. Lasteaiad ja -hoiud, kus kriisiolukorras töö jätkub, peaksid võtma ühendust kohaliku omavalitsusega või lastehoiu pidajaga, kui selleks on eraõiguslik asutus.

Kui koolides taastub töö väikestes gruppides, siis kas on normaalne, et lasteaias võib olla korraga väikesel pinnal olla koos 24 last?

Lasteaia töökorralduse otsustab pidaja, kelleks enamasti on kohalik omavalitsus. Otsustamisel lähtutakse konkreetse piirkonna olukorrast, kuid arvestatakse ka seda, et säiliks võimalikult normaalne elurütm. Soovitame kõigil lapsevanematel, kellel see on vähegi võimalik, jätta lapsed koju ka maikuus.

Kuidas rakendada lasteaias nn 2+2 reeglit?

See ei ole mõeldav ega võimalik. Aga tuleks püüda korraldada lasteaias tööd võimalikult ohutult, tervet mõistust järgides. Lasteaiad on võtnud tarvitusele mitmeid soovitatud lisameetmeid, et hoida kontaktide hulk võimalikult väikesena ja hajutada rühmi erinevatesse ruumidesse.

Kuidas toimida kui on teada, et lapsevanem töötab kodus ning ei ole nn eesliini töötaja, kuid toob siiski igapäevaselt lapse lasteaeda? Lasteaiad vajaksid konkreetsemaid töökorraldusi.

Saatsime lasteaedadele ja kohalikele omavalitsustele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks eriolukorra esimestel päevadel. Muuhulgas tõime välja, et eriolukorra ajal on lasteaia juhatajal õigus täpsustada, milline on lapsevanema vajadus lasteaia teenuse järele.

Kes koolitab lasteaednikke ja õpetajaid maske õigesti kasutama? Tööle minemisest ei saa keelduda, aga missugustel tingimustel tööd tehakse? Kes ikkagi kaitseb õpetajaid ja lapsi? Nende peresid?

Nii koolides kui lasteaedades peab nakkuse leviku tõkestamiseks järgima tervisekaitse reegleid ja kehtivaid piiranguid. Kaitsemaski õige paigaldamise juhise leiab eriolukorra veebilehelt.

Kuidas kommenteerite lasteaiaõpetajate palgakärpeid? Lasteaiaõpetajad käivad tööl, on otsekontaktis lastega, millega kaasneb suur terviserisk.

Haridus- ja teadusministeerium ei näe, et ühepoolselt oleks omavalitsusel alust palka vähendada. Vähendamise alus saab tugineda eelarve vähendamisele otsusele, kuid omavalitsuste tulubaasi ei ole riik vähendanud. Lisaks saavad omavalitsused riigieelarvest 30 miljonit eurot toetust alalaekumise, sealhulga lasteaia osalustasude katteks. Rahandusministeerium ning haridus- ja teadusministeerium on saatnud omavalitsustele juhendmaterjali, et muuhulgas juhtida tähelepanu, et töötasu alandamine ei ole õige.