Punktiliikumine – õuealal.

Mida tähendab punktist punkti, klust need punktid tulevad? ja mida need meile õpetavad? Silvi juhib.