eripedagoog

Eesmärgid:

  1. Eripedagoogi põhitegevus on AEV lapse arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut, esmase puude vähendamine ja teiste puuete vältimine pedagoogiliste vahenditega, lapse potentsiaalsele arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine. 
  2. Pedagoogide, s h eripedagoogi põhitegevuseks on toetada õppijate arengut luues selleks sobiva keskkonna ning kavandades ja viies läbi erinevaid arendavaid tegevusi. 
  3. Lapsevanemate nõustamine ja koostöö = info vahendamine lapse rühmaõpetajate kaudu.
  4. Pedagoogide nõustamine ja koostöö. Lasteaia meeskonnatöös osalemine. 
  5. Tugimeeskonna ümarlaudades osalemine eesmärgiga: juhtumite analüüs, ühiste tegevuste kaardistamine jne.
  6. Koostöö erinevate ametite/huvigruppidega.

Lasteaia eripedagoog Janeli Rohtla. /asub tööle 1.oktoober 2021/

Kontakt: janeli.rohtla@lepatriinu.ee