DOKUMENDID – vastuvõtt

Lasteasutuste töökorraldus 2021.aasta suveperioodil.

Värskendatud on vastuvõtu ja väljaarvamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/417012018001

lasteaiakoha taotlus  

valvelasteaiakoha taotlus  

opetajate tunnustamise ettepanek

Polva Lasteaia Lepatriinu pohimaarus 

/ Link Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/422052015005/