ära tekita kahju

ISEGI HEAD LAPSED VÕIVAD VILETSATE VANEMATE KÄES HUKKA MINNA

  • Halvim, mida täiskasvanud võivad lastele teha, on neid füüsiliselt või seksuaalselt väärkohelda.
  • Meie lapsi vormivad pärilikkus, kasvatus ja miljon teist faktorit, mis nende elu mõjutavad. Kuid esmast ja kõige tähtsamat mõju nende elule avaldame meie – NENDE VANEMAD.
  • Teatud kasvatuspraktika kahjustab lapse arengut – ärge pekske oma last. Ärge pilastage oma last. Hoolitsege selle eest, et lapsel oleks süüa.

Püüdke mitte öelda ühte ja teha teist – esmane reegel – ÄRA TEKITA KAHJU.

Paul Kropp
Mina olen lapsevanem, sina ole laps
Odamees
1998