Aeg tulla – Vana-Võromaa kultuurikojas 23.09.20

23. septembril sisenes Põlva lasteaia Lepatriinu parklas tellitud bussi 22 koolieelikut ja 4 õpetajat. Lasteaia õppealajuhataja Veera Kutseri organiseeritud õppereis Vana-Võromaa kultuurikoja muuseumisse oli Hõbetriinude ja Rohetriinude 6-aastaste laste poolt igati oodatud – sel päeval jäid lõunavoodid lastest puutumata! Bussis osati käituda ja sõidu eel kinnitati iseseisvalt turvarihmad. Võru muuseumitöötajad jagasid külalised kahte gruppi, et kuuldu-näidatu paremini lapseni jõuaks. Väljapanek Lapse hällitamine läbi aegade viis suured ja väikesed kuulajad minevikumaale, kus beebid kasvasid mähkmeteta ja “tulevikutehnika kõva sõna” oli Riga pesumasin. Hinnalisi sajanditetaguseid nukke anti lastele kätele kiigutamiseks. Emotsionaalsemaks kujunes lastele kellade näituse kõrval relvade ja Võrumaalt leitud luukerede vaatlemine. Kadunukeste klaaskirstude juures esitati muuseumitöötajale kõige enam küsimusi. Õppekäik sai lõpetatud endale kella meisterdamisega, kus iga laps sai proovile panna kääridega lõikamise, numbrite kirjutamise ja kujundamisoskust. Kuigi muuseumikülastusel tekitasid kõige enam furoori luukered, said õpetajad teada, et laste numbritekirjutamise oskuse kinnistamiseks tuleb pisut vaeva näha. 

Svetlana Roht, II-B rühma õpetaja

Tänu muuseumirahvale